WorkShop@สระบุรี

ดั้งแต่ลุยสอน Hygge มาตลอด 1 ปี รอบนี้ที่สระบุรี เมื่อ Platform เสร็จแล้วประมาณ 80% ก็เลยตั้งใจว่าสอนสระบุรีนี้จะแหวกแนวเป็นการทำ WorkShop กันสดๆ ใช้จริง ตั้งจริง ผลปรากฏว่า สนุกมาก และผู้เรียนก็ตั้งใจมากๆ ขอบคุณพี่ตู่ (สสจ.สระบุรี) ด้วยครับที่ให้โอกาส และดูแลพวกเราเป็นอย่างดี รัก 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *