ทำความเข้าใจกับ Platform

เมื่อเราเดินหน้าเริ่มทำเป็น Hygge เป็น Platform มาทำความเข้าใจกันว่า Platform มีข้อดีอย่างไรครับ 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *